Dŵr i’r Arfordir

Dydd Gwener 18fed Mai, 2018

Dŵr i’r Arfordir

Bydd y daith gerdded hon yn ymweld â’r 4 llyn sydd yn darparu dŵr ar gyfer y trefi ar yr arfordir, a hefyd i Ddyffryn Conwy. I gychwyn byddwn yn mynd yn y bws mini allan o Drefriw i Gwm Cowlyd, wedyn cerdded i Lyn Cowlyd cyn anelu dros y bryn am Lyn Eigiau. Byddwn wedyn yn cerdded 250m i fyny i Lyn Melynllyn a Llyn Dulyn, llynnoedd mynydd bach, cyn dychwelyd i Gwm Eigiau ar lwybr arall er mwyn dal y bws mini yn ôl i Drefriw. Mae llwyth o hanes diwydiannol yn perthyn i’r ardal hon hefyd.

Mae’r ardal hon yn anghysbell, ac mae’n medru bod yn oer, hyd yn oed ym mis Mai. Gwnewch yn siwr bod chi’n gwisgo esgidiau da, a bod gynnoch chi ddillad cynnes gwrth-ddŵr.

Hyd:  Trwy’r dydd. Dewch â phecyn bwyd a digon i’w yfed.

Pellter:  tua 10 milltir / 16 km

Gradd:  Caled oherwydd y tir a’r pellter

Cyfarfod:  9.00 y.b. yn Neuadd Bentref Trefriw (LL27 0JH, SH781631)

Arweinyddion: Tony Ellis and Colin Boyd

Cliciwch yma i weld bras leoliad y daith gerdded hon.

(Gan fod y daith hon yn defnyddio’r bws mini, mae’r niferoedd yn gyfynygedig i 12.)

Archebu: I archebu lle ar y daith hon, cliciwch ar y botwm isod.

Eventbrite - Trefriw Walking Festival 2018 - Water for the Coast

Gwnewch yn siŵr eich bod wedi darllen y wybodaeth archebu, amodau a thelerau cyn i chi fynychu unrhyw daith gerdded.

Yn ôl i’r brig