Tryfan a’r Glyderau

 

Dydd Sadwrn 21ain Mai

Tryfan a’r Glyderau

Bydd y daith gerdded hon yn archwilio rhai ardaloedd o Dryfan a’r Glyderau, ac os bydd tywydd ffafriol byddwn yn taclo rhai o’r sgrialfeydd clasurol fel Crib Ogleddol Tryfan neu Bristly Ridge. Opsiynau haws eraill yn cynnwys y Gribin neu lwybr i gopa’r Garn trwy’r Twll Du. Bydd rhannau lle bydd hi’n serth, creigiog ac agored, felly rhaid bod â phen am uchder. Dewisir y llwybr mwyaf addas ar y diwrnod, yn ôl y tywydd. Rhaid dod â dillad gwyntglos/gwrth-ddŵr ac esgidiau cerdded cryfion.

Hyd: Trwy’r dydd 6 – 7 awr o gerdded

Pellter: 12km / 8 milltir

Cyfarfod:          9.15yb yn  Neuadd Bentref Trefriw (LL27 0JH, SH781631) i gael cludiant i fan

+++++++++++cychwyn y daith

Maint y grŵp:    2 grŵp o 8

Cyfaddasrwydd:    Cerddwyr profiadol a heini

Arweinwyr:  Mal Creasey, Cyfarwyddwr www.hillskills.org.

  Stiwart Breese, Cyfarwyddwr www.breeseadventures.co.uk

Gradd: Taith Fynydd Galed

Gwnewch yn siŵr eich bod wedi darllen y wybodaeth a’r amodau archebu cyn i chi fynychu unrhyw daith gerdded.

Gellir archebu rŵan.

Cliciwch ar “Add to waitlist” i gael gwybod os bydd ‘na gansladau neu os daw tocynnau ar gael.
Y diweddaraf:   Mae ‘na lefydd ar gael felly rhowch eich enw ar y rhestr aros os ydach chi isio siawns o gael tocynnau sy wedi’u dychwelyd.