Taith gerdded hamddenol (min nos)

Dydd Gwener 15fed Mai, 2020

Taith gerdded hamddenol  (min nos)

Dan ni erioed wedi gwneud hyn o’r blaen, ond dyma daith gerdded hamddenol fydd yn gorffen mewn gardd tafarn!  Bydd y pwyslais ar ymlacio a chymdeithasu, ac mae’n debyg bydd nifer o’n harweinwyr isio mynychu’r daith hon!

Hyd:  1.5 awr 

Pellter:  tua 3 milltir / 5 km

Gradd:  hamddenol

Cyfarfod:  7:00 y.h. yn Neuadd Bentref Trefriw (LL27 0JH, SH781631)

Arweinwyr:    amryw

Cliciwch yma i weld bras leoliad y daith gerdded hon.

Archebu lle:   Does dim rhaid bwcio ar gyfer y daith hon. Jyst trowch i fyny!  (Sylwer – mae hyn yn golygu na chewch chi neges awtomatig i’ch atgoffa am y daith hon.)

Gwnewch yn siŵr eich bod wedi darllen y wybodaeth archebu, amodau a thelerau cyn i chi fynychu unrhyw daith gerdded.

Sylwer: Er na fyddwn ni’n codi tâl am ein teithiau cerdded, byddwn yn gofyn am rodd wirfoddol (pres parod neu gerdyn). Mwy o fanylion ar ein tudalen ariannu.

Yn ôl i’r brig

Dydd Gwener 15fed Mai, 2020

Taith gerdded hamddenol  (min nos)

Dan ni erioed wedi gwneud hyn o’r blaen, ond dyma daith gerdded hamddenol fydd yn gorffen mewn gardd tafarn!  Bydd y pwyslais ar ymlacio a chymdeithasu, ac mae’n debyg bydd nifer o’n harweinwyr isio mynychu’r daith hon!

Hyd:  1.5 awr 

Pellter:  tua 3 milltir / 5 km

Gradd:  hamddenol

Cyfarfod:  7:00 y.h. yn Neuadd Bentref Trefriw (LL27 0JH, SH781631)

Arweinwyr:    amryw

Cliciwch yma i weld bras leoliad y daith gerdded hon.

Archebu lle:   Does dim rhaid bwcio ar gyfer y daith hon. Jyst trowch i fyny!  (Sylwer – mae hyn yn golygu na chewch chi neges awtomatig i’ch atgoffa am y daith hon.)

Gwnewch yn siŵr eich bod wedi darllen y wybodaeth archebu, amodau a thelerau cyn i chi fynychu unrhyw daith gerdded.

Sylwer: Er na fyddwn ni’n codi tâl am ein teithiau cerdded, byddwn yn gofyn am rodd wirfoddol (pres parod neu gerdyn). Mwy o fanylion ar ein tudalen ariannu.

Yn ôl i’r brig