‘Parc Life’

Dydd Gwener 15fed Mai, 2020

‘Parc Life’

Byddwn ni’n cychwyn trwy ddal ein bws mini am daith 5 munud i faes parcio’r Fainc Lifio, ger Castell Gwydir, cyn dilyn y llwybr sy’n edrych dros Ddyffryn Conwy i fyny i Lyn Parc. O fa’na byddwn yn cerdded yn ôl i Drefriw trwy rai o’r rhannau mwya hyfryd yng Nghoedwig Gwydir. Disgwylwch lwybrau hawddgar a golygfeydd da.

Hyd:  Trwy’r dydd.  Dewch â phecyn bwyd. 

Pellter:  tua 8.5 milltir / 13.5 km

Gradd:  Cymedrol, ond hamddenol

Cyfarfod:  10:15 y.b. yn Neuadd Bentref Trefriw (LL27 0JH, SH781631)
Bydd te a chacen ar gael yn y Neuadd o flaen ac ar ôl eich taith. Croeso i chi aros a chymdeithasu.

Arweinwyr:   Colin Devine a Clive Noble

Cliciwch yma i weld bras leoliad y daith gerdded hon.

Archebu lle:   I archebu lle ar y daith hon, defnyddiwch y bocs ‘Eventbrite’.

Gwnewch yn siŵr eich bod wedi darllen y wybodaeth archebu, amodau a thelerau cyn i chi fynychu unrhyw daith gerdded.

Sylwer: Er na fyddwn ni’n codi tâl am ein teithiau cerdded, byddwn yn gofyn am rodd wirfoddol (pres parod neu gerdyn). Mwy o fanylion ar ein tudalen ariannu.

Yn ôl i’r brig