Taith Gerdded ymwybyddiaeth ofalgar

 

Dydd Gwener 18fed Mai, 2018

Taith Gerdded ymwybyddiaeth ofalgar  (prynhawn)

Ymunwch â ni ar gyfer taith gerdded iogig a myfyriol i gysylltu â’r hunan a byd natur. Byddwn yn cyfarfod yn Neuadd Bentref Trefriw cyn rhannu ceir i Fetws-y-coed.
Bydd y daith ei hun yn para ryw 2 awr, gan gychwyn ger Pont y Mwynwyr, wedyn awn ni i mewn i’r goedwig ac ymlaen i ymweld â yurt, cyn dychweld i’n man cychwyn a’r ceir yn ôl i Drefriw.

Hyd:  tua 2 awr

Pellter:  tua 2 filltir / 3 km

Gradd:  hawdd, hamddenol

Cyfarfod:  12.30 y.p. yn Neuadd Bentref Trefriw (LL27 0JH, SH781631) i rannu ceir i Fetws-y-coed (4.5 filltir o Drefriw)

Arweinyddion:  Gwen Parri a Pam Boyd

Cliciwch yma i weld bras leoliad y daith gerdded hon.

Archebu: I archebu lle ar y daith hon, cliciwch ar y botwm isod.

Eventbrite - Trefriw Walking Festival 2018 - A Mindfulness Walk

Gwnewch yn siŵr eich bod wedi darllen y wybodaeth archebu, amodau a thelerau cyn i chi fynychu unrhyw daith gerdded.

Yn ôl i’r brig