Cynffon y Gaseg Las

Dydd Sul 17eg Mai, 2020

Cynffon y Gaseg Las

Ymunwch â ni am daith leol o’r pentref. Byddwn yn ymweld â Chynffon y Gaseg Las, sydd yn rhaeadr odidog ar ochrau Coedwig Gwydir. Mae’r rhaeadr yn cyflenwi dŵr ar gyfer y ffowntens yng Nghastell Gwydir hefyd, ac Lady Willoughby o Gwydir a roiodd yr enw i’r rhaeadr. Byddwn wedyn yn mynd heibio i Gwydir cyn dychwelyd i Drefriw ar lan yr afon.  (Gyda llaw, ‘Rhaeadr y Parc Mawr’ ydy enw Cymraeg swyddogol y rhaeadr, achos mae’n llifo o fwynglawdd Parc!)

Byddwn ni’n ôl mewn pryd i fynychu’r Ffair Gacennau am 4 y.p.!

Hyd:  Trwy’r dydd.  Dewch â phecyn bwyd. 

Pellter:  Tua 6 milltir / 9.5 km

Gradd:  Cymedrol, ond hamddenol iawn

Cyfarfod:  10:15 y.b. yn Neuadd Bentref Trefriw (LL27 0JH, SH781631)
Bydd te a chacen ar gael yn y Neuadd o flaen ac ar ôl eich taith.

Arweinwyr:    Clive Noble a Jo Noble

Cliciwch yma i weld bras leoliad y daith gerdded hon.

Archebu lle: I archebu lle ar y daith hon, defnyddiwch y bocs ‘Eventbrite’ isod.

Gwnewch yn siŵr eich bod wedi darllen y wybodaeth archebu, amodau a thelerau cyn i chi fynychu unrhyw daith gerdded.

Sylwer: Er na fyddwn ni’n codi tâl am ein teithiau cerdded, byddwn yn gofyn am rodd wirfoddol (pres parod neu gerdyn). Mwy o fanylion ar ein tudalen ariannu.

Yn ôl i’r brig