Doethineb Blodau Gwyllt

Dydd Sul 17eg Mai, 2020

Doethineb Blodau Gwyllt

Dros amser mae planhigion wedi datblygu eu ffyrdd eu hunain o frwydro yn erbyn peryg a heintiau. Dysgodd ein cyndadau sut i ddefnyddio hyn ymhell cyn y darganfuwyd antibiotigion.  Ar y daith hon cewch wybod sut roedd y planhigion sydd yn tyfu yn Nyffryn Crafnant yn hollbwysig i genedlaethau o bentrefwyr yn eu bywydau pob dydd. Dyma hefyd gyfle i ddysgu mwy am hanes y pentref.

Mae hon yn daith hamddenol trwy’r coedydd a dolydd sydd yn enwog am glychau’r gog a blodau gwanwynol eraill.  Mae’r rhan fwyaf o’r daith ar lwybrau da neu drwy gaeau. (Mae ‘na un gamfa.)

Hyd:  Hanner diwrnod, gan gychwyn yn hwyr yn y bore.   Dewch â phecyn bwyd. 

Pellter:  Tua 4 milltir / 6.5 km

Gradd:  Hawdd, ac yn hamddenol

Cyfarfod:  11:00 y.b. yn Neuadd Bentref Trefriw (LL27 0JH, SH781631)
(Bydd hyn yn gyfleus i bobl sydd am ddod i Drefriw ar y bws.)
Bydd te a chacen ar gael yn y Neuadd o flaen ac ar ôl eich taith.

Arweinwyr:    Joan Prime a Karen Black

Cliciwch yma i weld bras leoliad y daith gerdded hon.

Archebu lle: I archebu lle ar y daith hon, defnyddiwch y bocs ‘Eventbrite’ isod.

Gwnewch yn siŵr eich bod wedi darllen y wybodaeth archebu, amodau a thelerau cyn i chi fynychu unrhyw daith gerdded.

Sylwer: Er na fyddwn ni’n codi tâl am ein teithiau cerdded, byddwn yn gofyn am rodd wirfoddol (pres parod neu gerdyn). Mwy o fanylion ar ein tudalen ariannu.

Yn ôl i’r brig