Blodau’r Gwanwyn yn Nhŷ Hyll

 

Dydd Gwener 19eg Mai, 2017

Blodau’r Gwanwyn yn Nhŷ Hyll, ger Capel Curig

Fel rhan o ddathliadau 50 mlynedd Cymdeithas Eryri, rydym wedi ymuno â nhw i gyflwyno’r daith gerdded hon:

Taith gerdded hamddenol o gwmpas yr ardd a choed ar diroedd Tŷ Hyll, efo cyfle i glywed am hanes a chwedlau’r adeilad rhyfeddol hwn, ar y cyd â’r planhigion sydd i’w gweld yma, gan gynnwys rôl bwysig Cymdeithas Eryri mewn sicrhau ei ddyfodol fel lle i arddangos planhigion i beillwyr (pollinators), ac ar gyfer gweithgareddau addysgol a cadwraeth eraill.

Hyd:   Tua 3 awr, gan gynnwys amser rhydd i fwynhau’r ardd, neu i brynu te a chacen!

Pellter:   1.5 km / 1 filltir

Gradd:  Hawdd

Cyfarfod:  1.00 y.p. yn Neuadd Bentref Trefriw (LL27 0JH, SH781631) i ddal bws mini i Dŷ Hyll ac yn ôl.

Arweinyddion:   Margaret Thomas, ymddiriedolwr Cymdeithas Eryri

                                   a Joan Prime, Arweinydd Teithiau Cerdded efo Cerdedd Conwy Walks

Cliciwch yma i weld bras leoliad y daith gerdded hon.

 

Archebu:  I archebu lle ar y daith gerdded hon, cliciwch ar y botwm isod.

Eventbrite - Trefriw Walking Festival 2017 - Spring Flowers at Tŷ Hyll (The Ugly House)

Gwnewch yn siŵr eich bod wedi darllen y wybodaeth archebu, amodau a thelerau cyn i chi fynychu unrhyw daith gerdded.