Y tu ôl i’r Llenni!

Wrth baratoi at Ŵyl Gerdded, mae ‘na lawer o waith sydd yn mynd ymlaen yn y cefndir, fel y gwelwch chi yma:

TWF17k Bu rhaid i’n hysgrifenyddes ysgrifennu ugeiniau o lythyrau, ond mae hi’n mwynhau ei gwaith.

TWF17j Dan ni wedi bod yn brysur yn cysylltu â phobl ar ein system ffôn newydd.

TWF17i Mae ein Webmaster wedi treulio oriau ar ei gyfrifiadur 100MB newydd.

TWF17g Mae’n rhaid i arweinwyr ein teithiau cerdded ymarfer ei sgiliau mordwyo.

… ac mae rhai o’r tîm wedi bod ar gwrs gloywi darllen mapiau.

TWF17f Mae’n bwysig cadw sgiliau Cymorth Cyntaf yn gyfoes.

TWF17m Mae archwilio llwybrau newydd yn dasg bwysig bob blwyddyn …

… ac mae’r tîm cyfeirbwyntio wedi bod yn gwirio bod pob dim yn iawn.

pic - driving Mae ein gyrrwr bws mini wedi bod ar gwrs intensif i ddiweddaru ei sgiliau.

Mae gan ffotograffydd yr Ŵyl ddau rolyn newydd o ffilm, ac mae o’n ysu am gael fynd allan i dynnu lluniau o’n cerddwyr hapus.

Mae ein hadran Cyfryngau Cymdeithasol wrthi trwy’r flwyddyn.

Mae paratoadau at luniaeth yn gorfod cychwyn yn gynnar.

Mae glanhawyr Neuadd y Pentref wedi cael offer newydd eleni!

TWF17n Ac mae llawr o de wedi ein cadw ni i fynd …..

pic tattoo O! ac yn ola’, mae ein Cadeirydd uchel ei pharch wedi cael tatŵ “I love TWF”.


Yn ôl i’r brig

22 o deithiau cerdded! Rhywbeth i bawb!