Lle mae Trefriw?

PENTREF TREFRIW – LL27 0JH

Mae Trefriw yn Nyffryn Conwy, ar ymyl dwyreiniol Parc Cenedlaethol Eryri.

O’r arfordir, gellir dod i lawr y B5106 o Gonwy, neu droi oddi ar yr A55 wrth Gyffordd 19, wedyn dilyn yr A470 i’r de, a chroesi’r afon yn Nhal y Cafn cyn dilyn y B5106 i’r de.

 

Cliciwch yma i weld i Neuadd Bentref Trefriw ar Google Maps.  (Gweler hefyd ein tudalen Mapiau AO.)

TWF MAP WITH LOGOs updated crop (1)

Traveline Cymru


Yn ôl i’r brig

22 o deithiau cerdded! Rhywbeth i bawb!