Parcio

parking signY lle gorau i barcio ydy’r maes parcio mawr (yn rhad ac am ddim) gyferbyn â’r Felin Wlân yn Nhrefriw.

Cliciwch yma i weld y maes parcio ar Google Maps.

Gawn ni ofyn i chi barcio’n dynn, plis, fel bydd pawb yn medru ffitio i mewn!

O’r maes parcio mae Neuadd y Pentref ryw 150 llall ar hyd y Stryd Fawr.

TWF MAP WITH LOGOs updated crop (1)


Yn ôl i’r brig

22 o deithiau cerdded! Rhywbeth i bawb!