Cludiant Cyhoeddus

 

Bws

Mae bws rhif 19 yn gwasanaethu Trefriw.  Rhedir y gwasanaeth gan gwmni Llew Jones, ac mae’n rhedeg rhwng  Llandudno/Conwy a Llanrwst/Betws-y-coed.

Mae bysus yn rhedeg bob dydd, er nad ydy’r gwasanaeth mor llawn ar ddydd Sul.

Ceir amserlen yma.bus picture

 

Y safleoedd bysus agosa i Neuadd Bentref Trefriw ydy :

–  gyferbyn â Thafarn y Fairy Falls   (wrth fynd tuag at Gonwy)

–  gyferbyn â’r Felin Wlân  (wrth fynd tuag at Lanrwst)

 

Trên

Mae Gorsaf Gogledd Llanrwst, ar lein Dyffryn Conwy, ryw hanner awr o gerdded o Drefriw, ar hyd Ffordd Gower, sy’n arwain at y prif maes parcio yn y pentref.

 

Traveline.cymru

Gwefan :   www.traveline.cymru

Rhif Ffôn :   0800 464 0000


Yn ôl i’r brig

18 o deithiau cerdded! Rhywbeth i bawb!