Gŵyl Gerdded Trefriw 2019, Eryri, Cymru

** Wedi’i phleidleisio fel ‘Digwyddiad y Flwyddyn’ yng Ngwobrau Chwaraeon Conwy, 2018 **

(manylion ar ein tudalen Amadanon ni)

Gŵyl gerdded fwyaf poblogaidd Eryri yw Gŵyl Gerdded Trefriw.

Rydan ni wedi cychwyn erbyn hyn ar ein rhaglen ar gyfer 2019, efo rhyw 7 neu 8 taith gerdded bob dydd – h.y.  23 o deithiau yn llawn amrywiaeth i bob oedran a gallu.

Byddwch chi’n medru dewis o ryw 150 milltir o gerdded godigog ym Mharc Cenedlaethol Eryri.

Erbyn ail hanner mis Chwefror bydd y wefan yn dangos yr holl deithiau gerdded (cliciwch ar y tab ‘Rhaglen y Teithiau Cerdded i’w gweld), ac mi fydd archebu ar lein yn agor ar 15 Mawrth, fel arfer.

Yn y cyfamser, rhowch y dyddiad yn eich dyddiadur! (17 – 19 Mai)

2019 yw Blwyddyn Darganfod yng Nghymru, ac mi fyddwn ni’n dathlu hyn efo nifer o deithiau arbennig.

You will see

23 o deithiau cerdded! Rhywbeth i bawb!