Gŵyl Gerdded Trefriw 2019, Eryri, Cymru

Dydd Gwener 17 Mai – Dydd Sadwrn 19 Mai, 2019

Archebwch eich lle rŵan!

Ymddiheuriadau! – Hoffem ymddiheuro am gamgymeriad sillafu ar ben ein ‘ffleiar’ eleni, sef ‘gerdedd’ yn lle ‘gerdded’. Er ein bod ni’n ceisio gwirio pob dim, yn anffodus mi lithrodd hyn drwy’r rhwyd. Sôn am gywilydd! Gellwch fod yn sicr fod ‘na wynebau coch pan wnaethon ni sylweddoli.

Gŵyl gerdded fwyaf poblogaidd Eryri yw Gŵyl Gerdded Trefriw.

** Wedi’i phleidleisio fel ‘Digwyddiad y Flwyddyn’ yng Ngwobrau Chwaraeon Conwy, 2018 **

Eleni rydym yn cynnig 22 o deithiau cerdded gwych dros 3 diwrnod – cyfanswm o dros 160 o filltiroedd o gerdded godidog ym Mharc Cenedlaethol Eryri – teithiau y byddwch chi’n eu caru, a llawn amrywiaeth i bob oedan a gallu.

Fe welwch fod ein holl deithiau gerdded yn rhad ac am ddim. Fodd bynnag, mae codi pres at yr ŵyl bob amser yn her, felly eleni rydym yn gobeithio y bydd pawb sydd yn cymryd rhan yn fodlon gwneud rhodd fach o, dwedwch, £5 am weithgaredd hanner diwrnod, ac £8 am weithgaredd diwrnod llawn. Bydd hyn yn ein helpu i sicrhau bydd Gŵyl y flwyddyn nesaf.

Hoffem ddiolch yn fawr i’r rheiny sydd wedi cyfrannu tuag at yr ŵyl – gormod i’w henwi – ac wrth gwrs, rhaid i ni ddiolch i CHITHAU am gymryd rhan. Mwynhewch yr ŵyl, pa deithiau cerdded bynnag byddwch chi’n eu gwneud.

22 o deithiau cerdded! Rhywbeth i bawb!