Gŵyl Gerdded Trefriw 2019, Eryri, Cymru

Gŵyl Gerdded Trefriw ydy Gŵyl Gerdded fwya poblogaidd Eryri, ac mae’r cynnwrf wedi cychwyn! Mae ein rhaglen gerdded ar gyfer 2018 yn barod; bydd ‘na 20 o deithiau cerdded gwych, llawn amrywiaeth, ar gyfer pob oedran a gallu. Byddwch wrth eich boddau efo nhw!

Gellir dewis o 135 o filltiroedd o gerdded godidog – cliciwch ar y tab ‘Rhaglen y Teithiau Cerdded’ i bori’r hyn sydd ar gael!

Mae 2018 yn Flwyddyn y Môr yng Nghymru, a byddwn yn dathlu hyn efo taith ddau ddiwrnod i’r môr! A wyddoch chi fod Afon Conwy yn llanwol hyd at Drefriw? Bydd ein taith ‘Mae’r Llanw yn Uchel’ yn archwilio’r dorlif yn ogystal â hanes morwrol Trefriw, a’r hen gei o le cafodd llechi a mwynau eu cludo cyn i’r stêmars ddod â’r ymwelwyr yn eu cannoedd.

Fe welwch fod ein holl deithiau gerdded yn rhad ac am ddim. Fodd bynnag, mae codi pres at yr ŵyl bob amser yn her, felly eleni rydym yn gobeithio y bydd pawb sydd yn cymryd rhan yn fodlon gwneud rhodd fach o, dwedwch, £4 am weithgaredd hanner diwrnod, a £8 am weithgaredd diwrnod llawn. Bydd hyn yn ein helpu i sicrhau bydd Gŵyl y flwyddyn nesaf.

Hoffem ddiolch yn fawr i’r rheiny sydd wedi cyfrannu tuag at yr ŵyl – gormod i’w henwi – ac wrth gwrs, rhaid i ni ddiolch i CHI am gymryd rhan. Mwynhewch yr ŵyl, pa deithiau cerdded bynnag byddwch chi’n eu gwneud.

Cofion gorau,

Gill Scheltinga,

Cadeirydd, ’Croeso i Gerddwyr’ Trefriw / Gŵyl Gerdded Trefriw

21 o deithiau cerdded! Rhywbeth i bawb!