Gŵyl Gerdded Trefriw 2019, Eryri, Cymru

** Wedi’i phleidleisio fel ‘Digwyddiad y Flwyddyn’ yng Ngwobrau Chwaraeon Conwy, 2018 **

Mae’r Ŵyl drosodd!  Diolch o galon i’n tîm anhygoel a weithiodd mor galed i wneud yr ŵyl mor llwyddianus, ond mwy na hynny hoffem ddiolch i’r holl gerddwyr a ddaeth ar y teithiau cerdded.  Hebddoch chi fasen ni ddim yn medru gwneud dim byd!

Ac mi fyddwn ni’n ôl yn 2020 ….

Bydd  Gŵyl Gerdded Trefriw 2020  yn rhedeg o

Ddydd Gwener 15 Mai i ddydd Sul 17 Mai

22 o deithiau cerdded! Rhywbeth i bawb!