Rhaglith

Bob blwyddyn fel arfer byddwn ni’n cynnig tua 20 o deithiau cerdded yn ein Gŵyl Gerdded dri-diwrnod.

Bydd llawer o’r teithiau yn cychwyn ac yn gorffen yn Nhrefriw ei hun, a dydy dod o hyd i deithiau gwych ar stepan ein drws ddim yn anodd oherwydd lleoliad golygfaol y pentref yn Nyffryn Conwy, ar ymyl Parc Cenedlaethol Cymru.

Ac os ydach chi’n nabod Trefriw, byddwch chi’n ymwybodol nad oes llawer o dir gwastad o gwmpas – oni bai am lannau’r afon! Ond mae cerddwyr yn mwynhau bryniau … ‘tydyn?

Fel arfer bob blwyddyn byddwn ni’n hurio bws-mini. Mae hyn yn golygu bod modd mynd â cherddwyr tipyn ymhellach i gychwyn ar daith gerdded, neu i’w codi ar ddiwedd y dydd.

Ac weithiau byddwn ni’n rhannu ceir, neu dal bws cyhoeddus er mwyn mynd â cherddwyr i’w man cychwyn.


Yn ôl i’r brig

18 o deithiau cerdded! Rhywbeth i bawb!