Llyn Elsi

Dydd Gwener 18fed Mai, 2018

Ymhell uwchben y torfeydd

Mae Betws-y-coed yn brysur yn ystod y tymor – ond ddim wrth Lyn Elsi lle byddwn ni’n mynd! Mae hon yn daith gerdded wrth ochr yr afon ym Metws-y-coed, wedyn ar draws Pont y Mwynwyr, ac i fyny i Lyn Elsi, yn rhannol trwy ddilyn Sarn Helen, yr hen ffordd Rufeinig. Ar ôl cerdded y filltir o gwmpas y llyn (o le mae golygfeydd da o fynyddoedd gogledd Eryri), byddwn yn dychwelyd i Fetws-y-coed.

Er bod Llyn Elsi ryw 700′ uwchben Betws-y-coed, dydy’r esgyniad ddim yn serth, wedyn ar y ffordd yn ôl mae’n mynd ar i lawr yr holl ffordd!

Bywddyn yn defnyddio ein bws mini i fynd i Fetws-y-coed ac i ddychweld ar ddiwedd y dydd.

Hyd: Trwy’r dydd. Dewch â phecyn bwyd.

Pellter:  tua 5.5 milltir / 9 km

Gradd:  Cymhedrol

Cyfarfod:  10.15 y.b. yn Neuadd Bentref Trefriw (LL27 0JH, SH781631)

Arweinyddion:  Cate and Mike Bolsover

Cliciwch yma i weld bras leoliad y daith gerdded hon.

(Gan fod y daith hon yn defnyddio’r bws mini, mae’r niferoedd yn gyfynygedig i 12.)

Archebu: I archebu lle ar y daith hon, cliciwch ar y botwm isod.

Eventbrite - Trefriw Walking Festival 2018 - Far from the Madding Crowd

Gwnewch yn siŵr eich bod wedi darllen y wybodaeth archebu, amodau a thelerau cyn i chi fynychu unrhyw daith gerdded.

Yn ôl i’r brig