Templêt blanc

Dydd Gwener 18fed Mai, 2019

Teitl

Mae hon yn daith gerdded olygfaol,

Hyd: Trwy’r dydd. Dewch â phecyn bwyd.

Pellter: tua x milltir / x km

Gradd: Cymhedrol, ond hamddenol

Cyfarfod: x y.b. yn Neuadd Bentref Trefriw (LL27 0JH, SH781631)

Arweinyddion: xx a xx

Cliciwch yma i weld bras leoliad y daith gerdded hon.

(Gan fod y daith hon yn defnyddio’r bws mini, mae’r niferoedd yn gyfynygedig i 12.)

Archebu: I archebu lle ar y daith hon, cliciwch ar y botwm isod.

Eventbrite - Trefriw Walking Festival 2018 - Views fromm the High Gwydir

Gwnewch yn siŵr eich bod wedi darllen y wybodaeth archebu, amodau a thelerau cyn i chi fynychu unrhyw daith gerdded.

Yn ôl i’r brig