Y Bartneriaeth Awyr Agored

Fel mudiad, mae ‘Croeso i Gerddwyr, Trefriw’ yn aelod o’r Bartneriaeth Awyr Agored.

Os hoffech chi wybod mwy amdanyn nhw, ewch i’w gwefan – www.outdoorpartnership.co.uk/cy.

22 o deithiau cerdded! Rhywbeth i bawb!