Neuadd y Pentref

t-village hall picNeuadd y Pentref ydy’r man ymgynnull/cofrestru ar gyfer pob taith gerdded (oni bai y dywedir fel arall).

Dim ond 150 llall ar hyd y Stryd Fawr o’r prif maes parcio ydy hi, a gyferbyn â’r Swyddfa Bost.

Mae ‘na doiledau yn y Neuadd.

Mae WiFi ar gael am ddim yn y Neuadd.

Wrth ddefnyddio ffôn symudol, efallai na chewch chi signal da yn y Neuadd ei hun, ond mi ddylai fod ‘na un 4G y tu allan.

mug picture

Bydd te a choffi, efo bisgedi a chacen, ar gael cyn ac ar ôl y teithiau cerdded, os hoffech chi banad.

 

(I ddod o hyd i Neuadd y Pentref ar y map, ewch i  Lle dan ni?)

 

D.S.  Mae diffibriliwr yn ymyl mynedfa’r Neuadd.  (Mae 3 yn y pentref i gyd.)

18 o deithiau cerdded! Rhywbeth i bawb!