Trywyddau Trefriw

Pam na ddewch chi’n ôl i Drefriw yn y dyfodol er mwyn mwynhau ein trywyddau hunan-dywys a fydd yn eich arwain allan o’r pentref i’r bryniau a’r llynnoedd?  Mae ‘na 8 trywydd i gyd, sydd wedi’u nodi, ac sydd yn addas i bob oedran a gallu.

Mae’r Trywyddau yn cychwyn a gorffen yn y pentref, ac maen nhw’n amrywio o ran hyd o 1 filltir i 6 milltir.

Mae’r Trywyddau ar gael ar gardiau sydd â mapiau a chyfeiriadau llawn. Mae ‘na fersiwn Saesneg hefyd.

Bydd pecynnau ar gael yn ystod yr Ŵyl Gerdded; fel arall maen nhw ar gael yn y pentref o’r Felin Wlân a Swyddfa’r Post, ac mewn llefydd eraill sydd yn arddangos logo ‘Croeso i Gerddwyr’.

Mae modd lawrlwytho’r cardiau o dudalen Trywyddau Trefriw ar wefan Trefriw Awyr Agored.

 

NEWYDD!

Lansiwyd Trywydd Chwedlau Trefriw, sydd yn drywydd 9 milltir, yn ystod Gŵyl Gerdded Trefriw 2017 fel rhan o Flwyddyn Chwedlau yng Nghymru (gweler yma).  Bydd y trywydd hwn ar gael yn ystod yr Ŵyl Gerdded fel rhan o becyn Trywyddau Trefriw.

Legends Trail pic
Trywydd Chwedlau Trefriw

Gellir lawrlwytho Trywydd y Chwedlau fel .pdf yma.  (Mae hon yn fersiwn Saesneg, ond bydd y Trywydd ar gael hefyd yn Gymraeg.)


Yn ôl i’r brig

18 o deithiau cerdded! Rhywbeth i bawb!