Datganiad i’r Wasg a Chyhoeddusrwydd – 2023

Gŵyl Gerdded Trefriw 2023  (19eg i 21ain o Fai)

Bydd Gŵyl Gerdded Trefriw eleni yn cynnwys teithiau cerdded cyffrous mewn ardaloedd sydd yn newydd i’r ŵyl, ar y cyd efo dod o hyd i lwybrau amgen sydd yn nes at adref. Fel o’r blaen, bydd ‘na deithiau cerdded i bawb, efo rhai garw yn ogystal â rhai hawdd, ond bydd pob un yn cynnig tirwedd wych.

Gwybodaeth pellach:

Wedi’i lleoli yng nghanol pentref hanesyddol Trefriw, sydd ar ymylon Parc Cenedlaethol Eryri, yn yr ŵyl bydd ‘na deithiau cerdded ar bob lefel, o esgyniadau yn y mynyddoedd i deithiau haws wrth ymyl llynnoedd a rhaeadrau.

Bob dydd bydd ‘na rywbeth gwahanol i’w gynnig, o esgyn Moel Siabod, darganfod y Moelwynion, croesi Afon Conwy i edrych ar siambr gladdu Neolithig, i chwilio am ferlod mynydd enwog y Carneddau. Cewch ddilyn afonydd trwy ceunentydd a rhaeadrau, chwilio am adar prin ar y mynyddoedd, ymarfer eich ymwybyddiaeth ofalgar yn y coedwig, neu fwynhau dro bach hamddenol ar lan Afon Conwy.

Mae pob taith yn cychwyn a gorffen yn Nhrefriw. Arweinir pob taith gan arweinyddion profiadol sydd â chymhwyster mewn cymorth cyntaf.

Trefnir Gŵyl Gerdded Trefriw gan wirfoddolwyr lleol.

 

Dylid anfon cwestiynau pellach at Cate Bolsover: cebolsover@gmail.com


Gwefan: www.trefriwwalkingfestival.co.uk
Facebook: www.facebook.com/trefriwwalkersarewelcome
Twitter: https://twitter.com/trefriwwalkers
Instagram: www.instagram.com/trefriw_walking_festival


Yn ôl i’r brig

18 o deithiau cerdded! Rhywbeth i bawb!