Datganiad i’r Wasg a Chyhoeddusrwydd – 2024

Gŵyl Gerdded Trefriw 2024  (17eg i 19eg o Fai)

Bydd Gŵyl Gerdded Trefriw eleni yn cynnwys teithiau cerdded cyffrous mewn ardaloedd sydd yn newydd i’r ŵyl, ar y cyd efo dod o hyd i lwybrau amgen sydd yn nes at adref. Fel o’r blaen, bydd ‘na deithiau cerdded i bawb, efo rhai garw yn ogystal â rhai hawdd, ond bydd pob un yn cynnig tirwedd wych.

Gwybodaeth pellach:

Wedi’i lleoli yng nghanol pentref hanesyddol Trefriw, sydd ar ymylon Parc Cenedlaethol Eryri, yn yr ŵyl bydd ‘na deithiau cerdded ar bob lefel, o esgyniadau yn y mynyddoedd i deithiau haws wrth ymyl llynnoedd a rhaeadrau.

Bob dydd bydd rhywbeth gwahanol i’w gynnig, o esgyn Y Glyderau a llefydd uchel eraill i ddarganfod y llynnoedd sy’n darparu dŵr i’r trefi ar yr arfordir; ac o deithiau cerdded wrth ymyl afonydd i roi cynnig ar feicio. Hefyd mae teithiau cerdded i’r rheiny sydd â diddordeb mewn adar a choed, a thaith synhwyraidd i’r rheiny sydd yn mwyhau heddwch wrth gerdded. I gyd bydd 22 o deithiau cerdded. Mae pob taith yn cychwyn a gorffen yn Nhrefriw, ac arweinir pob taith gan arweinyddion profiadol sydd â chymhwyster mewn cymorth cyntaf.

Trefnir Gŵyl Gerdded Trefriw gan wirfoddolwyr lleol.

 

Dylid anfon cwestiynau pellach at Cate Bolsover: cebolsover@gmail.com


Gwefan: www.trefriwwalkingfestival.co.uk
Facebook: www.facebook.com/trefriwwalkersarewelcome
Twitter: https://twitter.com/trefriwwalkers
Instagram: www.instagram.com/trefriw_walking_festival


Yn ôl i’r brig

22 o deithiau cerdded! Rhywbeth i bawb!