Angen Pres Parod?

 

Yn ystod 3 diwrnod yr Ŵyl Gerdded gellir tynnu pres yn Swyddfeydd y Post:

– Swyddfa’r Post Trefriw  (bore dydd Gwener yn unig) (LL27 0JH) –  gyferbyn â Neuadd y Pentref

– Swyddfa’r Post Llanrwst  (dydd Gwener a bore dydd Sadwrn)  (LL26 0HE)  –  2 filltir

– Siop Dolgarrog  (trwy’r dydd bob dydd am bres parod neu Cashback)   (LL32 8JU)  –  3 milltir

– Swyddfa’r Post Talybont  (dydd Gwener a bore dydd Sadwrn)  (LL32 8SE)  –  3.5 milltir

 cash sign

Y peiriannau arian agosa ydy:

– Siop Spar, Llanrwst  (LL26 0LH)  –  2 filltir

– Siop y Co-op, Llanrwst (LL26 0AG) – 2 filltir

– Hen Siop Chippy, Betws-y-coed  (LL24 0BN)  –  5 milltir

– Siop Pendyffryn, Betws-y-coed  (LL24 0AN)  –  5.5 milltir

22 o deithiau cerdded! Rhywbeth i bawb!