Cyflwyniad i Geocelcio i Bawb

Dydd Sadwrn 21ain Mai

Cyflwyniad i Geocelcio i Bawb

Nod y daith gerdded hon ydy rhoi cyflwyniad i ddechreuwyr i geocelcio.  I ddechrau bydd sgwrs fer fydd yn egluro’r gamp, a beth sydd yn digwydd wrth geocelcio.

Wedyn byddwn yn mynd allan i ddarganfod nifer o gelciau (‘caches’) a leolir trwy ddefnydd teclynnau GPS (a raglennir o flaen llaw).  Hefyd byddwn yn defnyddio mapiau a datrys y posau a osodir gan y bobl a osododd y celciau!  Mae’r dasg hon yn ddelfrydol i deuluoedd, achos mae’n fwy fel helfa drysor na thaith gerdded!

Hyd: 4 awr, yn cynnwys y cludiant i’r lleoliad

Pellter: km / 3 milltir

Cyfarfod: 1.15yp yn Neuadd Bentref Trefriw (LL27 0JH, SH781631)

Gradd: Cymedrol

Arweinydd: Peter Hewlett cyfarwyddwr Geocaching Cymru

Gwnewch yn siŵr eich bod wedi darllen y wybodaeth a’r amodau archebu cyn i chi fynychu unrhyw daith gerdded

Gellir archebu rŵan.