Fflat owt!

Dydd Sadwrn 18 Mai, 2024

Fflat owt!

Taith gerdded gron (ffigiwr wyth), wastad o Drefriw i ardal Llanrwst (ac yn ôl) yw hon.

Y daith gerdded hon yw’r un wastataf yn ein gŵyl gerdded – ond am ½ milltir mae’n weddol wastad.

Am y 3 milltir gyntaf byddwn yn cerdded wrth ymyl Afon i’r ochr arall i Lanrwst, cyn mynd i ymweld â hen gapel Gwydir Uchaf. O fama byddwn yn dychweld i Bont Fawr, pont enwog Llanrwst, gan basio caffi Tu Hwnt i’r Bont (sy’n gwerthu hufen iâ!) cyn dychweld i Drefriw ar lwybr arall.

Hyd:  Trwy’r dydd.  Dewch â phecyn bwyd.

Pellter:  6 milltir / 10 km

Gradd:  Hawdd, hamddenol

Cofiwch – ardal wledig yw hon, a bydd ein teithiau cerdded yn mynd â ni allan i gefn gwlad lle bydd rhai rhannau o lwybrau yn anwastad, ac weithiau byddant yn wlyb a llithrig dan draed. Dydy hi ddim fel cerdded ar balmentydd!

Amser ymadael:  10:30 y.b. o Neuadd Bentref Trefriw (LL27 0JH, SH781631)
Bydd te a chacen ar gael yn y Neuadd o flaen ac ar ôl eich taith. (Gweler ein caffi.)  Croeso i chi aros a chymdeithasu.

Arweinwyr:  Clive Noble a Bernard Owen


Cliciwch ar y map i weld bras leoliad y daith gerdded hon.


Archebu: I archebu lle, cliciwch ar y botwm Eventbrite isod (a fydd yn agor tab newydd).

Gwnewch yn siŵr eich bod wedi darllen y wybodaeth archebu, amodau a thelerau cyn i chi fynychu unrhyw daith gerdded.

Sylwer: Er na fyddwn ni’n codi tâl am ein teithiau cerdded, byddwn yn gofyn am rodd wirfoddol (pres parod neu gerdyn). Mwy o fanylion ar ein tudalen ariannu.


Yn ôl i’r brig