Graddau ein teithiau

Graddau:

Os ydach chi’n nabod Trefriw a’r ardal, byddwch chi’n gwybod nad oes llawer o dir gwastad o gwmpas. Oni bai byddwn ni’n gadael y pentref ar lan yr afon, yng ngeiriau’r gân, “The only way is up!”

Hawdd = taith fyrrach dros dir hawdd ar y cyfan, a fedrith fod hyd at 5 milltir

Cymedrol = taith ganolig o ran hyd, weithiau efo llethrau serthach a thir anwastad; mae’r radd hon rhwng ‘hawdd’ a ‘caled’

Caled / Llafurus = taith hir sydd â darnau serth ac anwastad ar adegau, fel arfer dros 9 milltir

Taith fynydd galed = taith hir efo llawer o egyniad a  disgyniad;  cerdded ar dir mynydd am cyfnod hir ar lwybrau sy ddim mor dda

Yn ôl i’r brig

18 o deithiau cerdded! Rhywbeth i bawb!