Y Teithiau Cerdded wedi’u graddio

(Mae’r pellteroedd hyn yn fras, ond gobeithio byddan nhw’n rhoi rhyw fath o syniad i chi.)

(Cliciwch ar y teithiau cerdded am fwy o fanylion.)

Mynydd Uwch:
Grib Lem – sgramblo yn y mynyddoedd  (6m)
Y Glyderau  (7m)

Mynydd Is:
Y ddynes sy’n cysgu  (8.5m)
Pen yr helgi du a Phen llithrig y wrach  (10m)
Dŵr Cymru  (8½m)

Hirach:
Yn y seithfed nef  (11m)
Cerdded yn y parc  (10m)

Canolig:
Rhufeiniaid a gwladwyr  (8m)
Ewch â fi adra!  (8m)
Y gog  (7½m)
Dyna leol  (7m)
Trwy’r coed  (6m)
Llwybr Huw Tom  (6m)
Blodau’r gog a chacen  (6m)

Teithiau cerdded arbennin:
Cyflwyniad i redeg y llwybrau  (7m)
Cerdded a beicio  (7m)

Byrrach/Haws:
Yn ôl i natur  (5m)
Crwydro y ddau gob  (7m)
Cestyll yn yr awyr  (6m)
Fflat owt!  (6m)
Côr y bore bach  (4m)

Hawdd:
Taith gerdded hamddenol  (1½m)

Mae’r Teithiau ‘Pot Luck’ (bob dydd) sydd yn dilyn Trywyddau Trefriw neu Trywydd y Chwedlau rhwng 1 a 9 milltir o hyd.


Graddau:

(fel ar dudalennau’r teithiau cerdded)

Taith fynydd galed = taith hir efo llawer o egyniad a  disgyniad;  cerdded ar dir mynydd am cyfnod hir ar lwybrau sy ddim mor dda

Caled= taith hir sydd â darnau serth ac anwastad ar adegau, fel arfer dros 9 milltir

Cymhedrol = taith ganolig o ran hyd, weithiau efo llethrau serthach a thir anwastad; mae’r radd hon rhwng ‘hawdd’ a ‘caled’

Hawdd = taith fyrrach dros dir hawdd ar y cyfan, a fedrith fod hyd at 5 milltir


Gwnewch yn siŵr eich bod wedi darllen yr amodau a thelerau cyn i chi fynychu unrhyw daith gerdded.


Yn ôl i’r brig

22 o deithiau cerdded! Rhywbeth i bawb!