Y Teithiau Cerdded yn ôl eu hyd

(Mae’r pellteroedd hyn yn fras, ond gobeithio byddan nhw’n rhoi rhyw fath o syniad i chi.)

(Cliciwch ar y teithiau cerdded am fwy o fanylion.)

Mynydd Uwch:
Mawredd a Hud  (Sul) – 12 milltir
Cymorthin a’r Moelwynion  (Gwe) – 8 milltir
Moel Siabod  (Sad) –7 milltir

Mynydd Is:
Dan Olwg y Wrach  (Sul) – 10 milltir

Hirach:
Coedydd, Llynnoedd a Rhostir  (Gwe) – 11 milltir
Crimpiau  (Sad) – 10 milltir
Ceffylau Gwyllt  (Sul) –10 milltir
‘Parc Life’  (Sul) – 10 milltir

Canolig:
Tuag Adref  (Sad) – 7.5 miles
Dyffryn Lledr  (Gwe) – 7 milltir
Trem o’r Bedd  (Gwe) – 7 milltir
Afon Llugwy a’r Trywydd Llechi  (Sad) – 7 milltir
I fyny Grinllwm a Thu Hwnt  (Sad) – 6 milltir
Adenydd dros Drefriw  (Sul) – 6½ milltir

Byrrach/Haws:
Rhapsodi mewn Glas  (Gwe) – 7 milltir
Dau Gob  (Sul) – 6 milltir
Cerdded efo’r Teulu Wynn  (Sul) – 6 milltir
Llynnoedd bychain, Chwedlau a Llawer o Natur  (Sad) – 5 milltir

Hawdd:
Taith Gerdded Ymwybyddiaeth Ofalgar  (Gwe) – 1.5 milltir

Mae’r Teithiau ‘Pot Luck’ (bob dydd) sydd yn dilyn Trywyddau Trefriw neu Trywydd y Chwedlau rhwng 1 a 9 milltir o hyd.


Graddau:

(fel ar dudalennau’r teithiau cerdded)

Hawdd = taith fyrrach dros dir hawdd ar y cyfan, a fedrith fod hyd at 5 milltir
Cymhedrol = taith ganolig o ran hyd, weithiau efo llethrau serthach a thir anwastad; mae’r radd hon rhwng ‘hawdd’ a ‘caled’
Caled= taith hir sydd â darnau serth ac anwastad ar adegau, fel arfer dros 9 milltir
Taith fynydd galed = taith hir efo llawer o egyniad a  disgyniad;  cerdded ar dir mynydd am cyfnod hir ar lwybrau sy ddim mor dda


Gwnewch yn siŵr eich bod wedi darllen yr amodau a thelerau cyn i chi fynychu unrhyw daith gerdded.


Yn ôl i’r brig

22 o deithiau cerdded! Rhywbeth i bawb!