Y Teithiau Cerdded yn ôl eu hyd

(Mae’r pellteroedd hyn yn fras, ond gobeithio byddan nhw’n rhoi rhyw fath o syniad i chi.)

(Cliciwch ar y teithiau cerdded am fwy o fanylion.)

Pot Luck walks (all 3 days), following Trefriw Trails or the Legends Trail, range from 1 – 9 miles in length.

Mynydd, llafurus:
Y Grib Bigog (Bristly Ridge) 6 milltir

Mynydd, llai llafurus:
Pedol Crafnant 11 milltir

Hirach:
Deg Llyn 15 milltir
Afonydd, Llynnoedd a Rhaeadrau 10.5 milltir
Trychineb Dolgarrog 10.5 milltir

Canolig:
Gwlad y Gog 10 milltir
Mwyngloddiau a Mwynau 10 milltir
Crimpiau 9 milltir
Y Ffordd Olygfaol Adre 8 milltir
Drysau Cysegredig 7.5 milltir
Cerdded yn ardal y llynnoedd 6.5 milltir
Cynffon y Gaseg Las 6 milltir

Byrrach:
Creigiau Poethion a Cherrig Anferth 6 milltir
Doethineb Blodau Gwyllt 4 milltir
Cerdded a Chyfarth! – taith gerdded i gŵn (prynhawn) 4 milltir

Hawdd:
Creadigaethau Natur (yn hwyr yn y bore, i deuluoedd) 3 milltir
Y teulu ar sgowt (yn hwyr yn y bore, i deuluoedd) 3 milltir
Taith Gerdded ymwybyddiaeth ofalgar (prynhawn) 2 filltir

Mae’r Teithiau ‘Pot Luck’ (bob dydd) sydd yn dilyn Trywyddau Trefriw neu Trywydd y Chwedlau rhwng 1 a 9 milltir o hyd.


Graddau:

Hawdd = taith fyrrach dros dir hawdd ar y cyfan, a fedrith fod hyd at 5 milltir
Cymhedrol = taith ganolig o ran hyd, weithiau efo llethrau serthach a thir anwastad; mae’r radd hon rhwng ‘hawdd’ a ‘caled’
Caled= taith hir sydd â darnau serth ac anwastad ar adegau, fel arfer dros 9 milltir
Taith fynydd galed = taith hir efo llawer o egyniad a  disgyniad;  cerdded ar dir mynydd am cyfnod hir ar lwybrau sy ddim mor dda


Gwnewch yn siŵr eich bod wedi darllen yr amodau a thelerau cyn i chi fynychu unrhyw daith gerdded.


Yn ôl i’r brig

18 o deithiau cerdded! Rhywbeth i bawb!