Noddwyr (2024)

Diolch i chi i gyd am eich cefnogaeth hael!

 

Noddwyr sy’n gysylltiedig â’r digwyddiad:


Er nad ydynt yn noddwyr fel y cyfryw, hoffen ni ddiolch i SIGNZ o Lanrwst, sydd yn gwneud ein baneri a phosteri ochr ffordd, a D2P o Landudno sydd yn printio ein taflenni (flyers) a phosteri. Mae’n nhw’n bobl wych i weithio efo nhw, a dan ni’n eu hargymell a’u gwasanaeth sydd o safon uchel.

O, a diolch i Lindsay ac Ann o Westy’r Princes Arms, Trefriw am ganiatau i ni gynnal cyfarfodydd o dro i dro yn eu bar, ac i fwynhau eu diodydd.


Yn ôl i’r brig

22 o deithiau cerdded! Rhywbeth i bawb!