Y Ferch sy’n Cysgu

 

Dydd Sul 21ain Mai, 2017

Y Ferch sy’n Cysgu

Taith gerdded o Drefiw i Gaffi Siabod yng Nghapel Curig trwy gopeuon fel Creigiau Gleision, Craig Wen and Crimpiau mae eu nenlinell yn ffurfio siâp Y Ferch sy’n Cysgu.  Mae’r ardal uchel hon yn cynnig golygfeydd godidog o fynyddoedd Eryri.

Bydd bws mini yn dod â ni yn ôl i Drefriw mewn pryd i fwynhau’r Ffair Gacennau am 4 y.p.!

Hyd:  Trwy’r dydd  –  6 awr.      Dewch â bocs bwyd.

Pellter:  13 km / 8 milltir

Gradd :  Cymedrol/caled

Cyfarfod:  8.45 y.b. yn Neuadd Bentref Trefriw (LL27 0JH, SH781631)

Arweinydd:  Roger Pierce o rbp.outdoor a Dave Prime, arweinydd efo Cerdded Conwy Walks

Cliciwch yma i weld bras leoliad y daith gerdded hon.

 

Archebu:  I archebu lle ar y daith gerdded hon, cliciwch ar y botwm isod.

Eventbrite - Trefriw Walking Festival 2017 - The Sleeping Lady

Gwnewch yn siŵr eich bod wedi darllen y wybodaeth archebu, amodau a thelerau cyn i chi fynychu unrhyw daith gerdded.