Datganiad i’r Wasg a Chyhoeddusrwydd – 2022

Gŵyl Gerdded Trefriw 2022  (20fed i 22ain o Fai)

Bydd Gŵyl Gerdded Trefriw yn dychwelyd eleni efo ‘Gŵyl o’r Goreuon’ – rhai o’n teithiau cerdded mwyaf poblogaidd dros y blynyddoedd. Bydd ‘na rywbeth i bawb; teithiau llafurus yn y mynyddoedd, teithiau efo golygfeydd gwych, coedwigoedd a llynnoedd, rhaeadrau a mwy.

Gwybodaeth bellach:

Trefnir Gŵyl Gerdded Trefriw gan wirfoddolwyr o’r grŵp Croeso i Gerddwyr, a’r ŵyl bellach yw gŵyl gerdded fwyaf poblogaidd Eryri.

Wedi’i lleoli yng nghanol pentref hanesyddol Trefriw, sydd ar ymylon Parc Cenedlaethol Eryri, yn yr ŵyl bydd ‘na deithiau cerdded ar bob lefel, o esgyniadau yn y mynyddoedd i deithiau haws wrth ymyl llynnoedd a rhaeadrau.

Bob dydd bydd ‘na rywbeth gwahanol i’w gynnig, o sgramblo ar Bristly Ridge yn y Glyderau i sesiwn ymwybyddiaeth ofalgar. Dewch i ddarganfod hanes trychineb Dolgarrog, mynd ar sgowt am fwyd yn y coed, creu celf o natur efo’r teulu, dysgu am flodau, neu beth am ddod dim ond i fwynhau taith gerdded dda i gopa lleol sydd ag un o’r golygfeydd gorau o Eryri.

Mae pob taith yn cychwyn a gorffen yn Nhrefriw. Arweinir pob taith gan arweinyddion profiadol sydd â chymhwyster mewn cymorth cyntaf.

Dylid anfon cwestiynau pellach at Cate Bolsover: cebolsover@gmail.com


Gwefan: www.trefriwwalkingfestival.co.uk
Facebook: www.facebook.com/trefriwwalkersarewelcome
Twitter: https://twitter.com/trefriwwalkers
Instagram: www.instagram.com/trefriw_walking_festival


Yn ôl i’r brig

18 o deithiau cerdded! Rhywbeth i bawb!