Taidd Gerdded “Pot Luck”

 

Dydd Sadwrn 21ain Mai

“Pot Luck” – Sadwrn

Bob blwyddyn mae pobl yn ceisio bwcio, dim ond i ganfod nad oes lle ar ôl.  Mae hyn yn rhwystredig i gerddwyr ac arweinwyr fel ei gilydd, felly dewch beth bynnag ar y dydd a mentro’ch lwc!

Bydd 3 dewis –

  1. Ymunwch ag un o’r teithiau cerdded (os bydd lle wedi codi ar y munud olaf)
  2. Ymunwch â’n taith ‘pot luck’, a fydd yn daith gerdded diwrnod llawn gan rywun sydd â gwybodaeth leol.
  3. Ewch ar un o Drywyddau Trefriw (cyfres o 8 taith hunan-dywys).  Bydd cyfeiriadau – efo map – ar gael ar bapur.

Hyd:   Addas i’r grŵp

Pellter: Addas i’r grŵp

Cyafarfod: 09.00 yb yn Neuadd Bentref Trefriw (LL27 0JH, SH781631)

Cyfaddasrwydd:  i’w osod gan yr arweinydd a’r grŵp ar y dydd

Does dim rhaid bwcio tocyn, ond mae’r amodau bwcio yn dal yn berthnasol i’r daith gerdded hon.