Trywydd y Dywysoges i Lanrhychwyn

 

Dydd Sadwrn 20fed Mai, 2017

 Chwedlau Llywelyn Fawr

2017 ydy Blwyddyn Chwedlau yng Nghymru.

Byddwn yn cerdded i fyny’r lôn serth i Eglwys Llanrhychwyn, fel yr oedd Llywelyn a Joan, ei wraig, yn arfer gwneud cyn iddo fo gael adeiladu’r eglwys yn Nhrefriw – byddwch yn dallt pam!  Byddwn yn dychwelyd ar lwybr gwahanol trwy’r coed, i orffen efo ymweliad âg Eglwys Santes Mair (‘Eglwys Llywelyn’) yn Nhrefriw, sydd â ffenest liw yn dangos Llywelyn a Siwan.

Mae Eglwysi Trefriw a Llanrhychwyn ill dau yn rhan o’r Trywydd Drysau Cysegredig yn Sir Conwy.

Bydd chwedlwraig broffesiwnal Fiona Collins (awdur ‘Folktales of North Wales for Children’ a theitlau eraill) yn ymuno â ni ac yn adrodd chwedlau.

Ar gyfer teuluoedd fydd y digwyddiad hwn (plant 8+).

Hyd:  3 awr       Dewch â bocs bwyd.

Pellter:   5.5 km / 3.5 milltir

Gradd:  hawdd/cymedrol

Cyfarfod:  11.15 y.b. yn Neuadd Bentref Trefriw (LL27 0JH, SH781631)

Arweinyddion:    Mike Raine, o Plas y Brenin

                                    a Pam Boyd

Cliciwch yma i weld bras leoliad y daith gerdded hon.

 

Archebu:  I archebu lle ar y daith gerdded hon, cliciwch ar y botwm isod.

Eventbrite - Trefriw Walking Festival 2017 - Llywelyn Legends

Gwnewch yn siŵr eich bod wedi darllen y wybodaeth archebu, amodau a thelerau cyn i chi fynychu unrhyw daith gerdded.