Y Tywysog a’r Wrach

Dydd Sadwrn 16eg Mai, 2020

Y Tywysog a’r Wrach  –  Cylch Carnedd Llywelyn

Dyma ein taith gerdded fynydd mawr eleni!

I gychwyn byddwn ni’n teithio yn y bws mini (dim ond 10 munud) dros yr allt y tu ôl i Drefriw, i Gwm Cowlyd.
O fa’na byddwn ni’n cerdded i gopa Carnedd Llywelyn (‘y Tywysog’, 1,064 m / 3,491′, ac yn ail i’r Wyddfa), cyn dychwelyd trwy Ben yr Helgi Du a Phen Llithrig y Wrach (‘y wrach’, 799 m /  2,621′) i Gwm Cowlyd a Threfriw.  Os bydd y cymylau yn uchel bydd y golygfeydd yn ardderchog, ond byddwch heb unrhyw lol, mae hon yn daith hir ac anodd efo rhyw 1220m / 4000′ o esgyniad.

Dydy’r llwybr hwn ddim yn dilyn llwybrau amlwg bob tro.  Sylwer hefyd bod ‘na rannau sydd yn agored, ac mewn cwpl o fannau bydd rhaid defnyddio dwylo.

Os bydd y bws mini ar gael, mi gawn ni lifft yn ôl i Drefriw o Gwm Cowlyd; fel arall mi gychwynnwn ni gerdded a’i gyfarfod hanner ffordd.

Hyd:  Trwy’r dydd.  Dewch â phecyn bwyd. 

Pellter:  Tua 11 milltir / 18 km (ymhellach os byddwn ni’n cerdded rhan o’r ffordd yn ôl i Drefriw)

Gradd:  Llafurus, mynydd uchel.  Cofiwch y medrith hi fod yn oer ar y topiau, hyd yn oed ym mis Mai. Gwnewch yn siwr bod gynnoch chi ddillad addas, h.y. dillad gwrth-ddŵr / gwrth-wynt, dillad cynnes (gan gynnwys het a menig), ac esgidiau cerdded addas.

Addasrwydd:  Cerddwyr heini a phrofiadol

Cyfarfod:  8:15 y.b. yn Neuadd Bentref Trefriw (LL27 0JH, SH781631)
Bydd te a chacen ar gael yn y Neuadd o flaen ac ar ôl eich taith. Croeso i chi aros a chymdeithasu.

Arweinwyr:   Mike Bolsover a Nick Livesey (ffotografydd o fri)

Cliciwch yma i weld bras leoliad y daith gerdded hon.

Archebu lle: I archebu lle ar y daith hon, defnyddiwch y bocs ‘Eventbrite’ isod.

Gwnewch yn siŵr eich bod wedi darllen y wybodaeth archebu, amodau a thelerau cyn i chi fynychu unrhyw daith gerdded.

Sylwer: Er na fyddwn ni’n codi tâl am ein teithiau cerdded, byddwn yn gofyn am rodd wirfoddol (pres parod neu gerdyn). Mwy o fanylion ar ein tudalen ariannu.

Yn ôl i’r brig