Sgrialu Ceunant i Blant

Dydd Sadwrn 21ain Mai

Sgrialu Ceunant i Blant

Mae sgrialu ceunant yn weithgaredd llawn hawl sydd yn golygu naill ai’n mynd i fynd neu i lawr ceunant a rhaeadrau, neidiau i mewn i blymbyllau, a hefyd sleidiau, yn un o’r llefydd hardda a mwyaf arbennig yng Ngogledd Cymru – naill ai yng Ngheunant Afon Ddu neu yng Ngheunant Afon Geirionydd. Darperir pob cyfarpar diogelwch ar y cyd â siwtiau gwlyb 5mm (dwedwch eich maint wrth fwcio – S,M,L,XL), helmedau a harneisiau.

Dewch â dillad nofio, tywel, a hen drêners/esgidiau (fydd yn mynd yn wlyb).

Hyd: Bore 3.5 awr + hyd y daith yn y car

Pellter: 3km / 2 filltir

Cyafarfod: 9.00yb yn Neuadd Bentref Trefriw (LL27 0JH, SH781631) i gael eich geriach, wedyn siwrnai fer mewn ceir i gychwyn y sgrialu.

Gradd: Hawdd 

Arweinydd: Andy Jones, Seren Ventures

Gwnewch yn siŵr eich bod wedi darllen y wybodaeth a’r amodau archebu cyn i chi fynychu unrhyw daith gerdded.

Gellir archebu rŵan.