Crib y Glyderau i lawr i Gapel Curig

Dydd Sadwrn 19eg Mai, 2018

Crib y Glyderau i lawr i Gapel Curig

Taith gerdded mynydd ydy hon.  Byddwn yn cychwyn o Wern Gof Uchaf yn Nyffryn Ogwen cyn esgyn Crib y Glyderau (800m). Byddwn wedyn yn dilyn y grib lydan i’r dwyrain heibio i Allt yr Ogof, cyn disgyn i Gapel Curig.  Golygfeydd da trwy’r daith. Bydd amser am banad yn y bar ym Mhlas y Brenin wedyn.

Byddwn yn teithio yn ein bws mini i’r man cychwyn, ac yn ôl.

Hyd: Trwy’r dydd – 7 awr. Dewch â bocs bwyd.

Pellter: 6 km / 10 milltir

Gradd: Caled

Cyfarfod: xx y.b. yn Neuadd Bentref Trefriw (LL27 0JH, SH781631)

Arweinyddion: i’w gadarnhau

Cliciwch yma i weld bras leoliad y daith gerdded hon.

 

Archebu: – Bydd archebu yn agor ar 15fed Mawrth, 2018

Gwnewch yn siŵr eich bod wedi darllen y wybodaeth archebu, amodau a thelerau cyn i chi fynychu unrhyw daith gerdded.