Wedi anghofio eich pecyn bwyd?

Wedi gadael eich pecyn bwyd adra?

Peidiwch â phoeni, medrwn ni helpu!

pie picture

 

Bydd Maralyn’s, y Cigydd (ond O! cymaint mwy na hynny!) yn hapus i werthu i chi un o’u peis enwog. Hefyd maen nhw’n gwerthu pasteiod, creision, bara, biscedi, ffwythau, diodydd, ayyb. (Mae’r siop ar gau ar ddydd Sul.)

Hefyd bydd Caffi Doti yn hapus i wneud rhywbeth fel brechdan bacwn i chi.  Maen nhw’n gwerthu cacennau hyfryd hefyd.

Mae’r Swyddfa Bost (ar agor ar fore Gwener, ond ar gau ar ddydd Sadwrn a dydd Sul) yn gwerthu melysion a barrau byrbryd, ayyb.

22 o deithiau cerdded! Rhywbeth i bawb!