Goruchwylio’r rheolau Covid-19

Mae’r dudalen hon yn adlewyrchu’r sefyllfa bresennol, ac fe’i diweddarir pan fydd newidiadau.

Yn ôl rheolau cyfredol yng Nghymru, sylwer ar y canlynol, os gwelwch yn dda:

** Ers 28 Chwefror 2022 does dim rhaid gwisgo mwgwd wyneb yn Neuadd y Pentref, ond mae croeso mawr i chi wneud hynny os byddwch yn teimlo’n fwy diogel.

** Mae mygydau wyneb yn dal yn orfodol ar gludiant cyhoeddus.*
Mae hyn yn berthnasol i’n taith ‘Y Ffordd Olygfaol Adra’

** Mae ein bws mini yn fath o gluddiant cyhoeddus hefyd, felly byddwn yn gofyn i chi wisgo mwgwd wyneb yn ein bws mini er lles pawb.
Mae hyn yn berthnasol i’r teithiau canlynol:
Dydd Sadwrn – ‘Crimpiau’ a ‘Creigiau Poethion a Cherrig Anferth’
Dydd Sul – ‘Gwlad y Gog’ a ‘Trychineb Dolgarrog’

** Fel yr uchod, byddwn hefyd yn argymell eich bod yn gwisgo mwgwd wyneb os ydych chi’n rhannu car, onibai eich bod wedi teithio i Drefriw yn y grŵp hwnnw.
Mae hyn yn berthnasol i’r teithiau ‘Bristly Ridge’ and ‘Ymwybyddiaeth Ofalgar’ ar ddydd Gwener.

DIOLCH O GALAN AM EICH CEFNOGAETH A’CH CYDWEITHREDIAD.

Er gwybodaeth, er mwyn codi lefel yr ymbellhau cymdeithasol yn y neuadd, eleni mae ‘na lai o deithiau cerdded fel y bydd hi’n bosib cael hanner awr dda rhyngddynt. Hefyd fydd ‘na lai o gerddwyr nag arfer ar y teithiau cerdded eu hunain.

* Oni bai eich bod wedi’ch eithrio rhag gwisgo mwgwd wynebMae’r dudalen hon yn adlewyrchu’r sefyllfa bresennol, ac fe’i diweddarir pan fydd newidiadau.

Yn ôl rheolau cyfredol yng Nghymru, sylwer ar y canlynol, os gwelwch yn dda:

** Ers 28 Chwefror 2022 does dim rhaid gwisgo mwgwd wyneb yn Neuadd y Pentref, ond mae croeso mawr i chi wneud hynny os byddwch yn teimlo’n fwy diogel.

** Mae mygydau wyneb yn dal yn orfodol ar gludiant cyhoeddus.*
Mae hyn yn berthnasol i’n taith ‘Y Ffordd Olygfaol Adra’

** Mae ein bws mini yn fath o gluddiant cyhoeddus hefyd, felly byddwn yn gofyn i chi wisgo mwgwd wyneb yn ein bws mini er lles pawb.
Mae hyn yn berthnasol i’r teithiau canlynol:
Dydd Sadwrn – ‘Crimpiau’ a ‘Creigiau Poethion a Cherrig Anferth’
Dydd Sul – ‘Gwlad y Gog’ a ‘Trychineb Dolgarrog’

** Fel yr uchod, byddwn hefyd yn argymell eich bod yn gwisgo mwgwd wyneb os ydych chi’n rhannu car, onibai eich bod wedi teithio i Drefriw yn y grŵp hwnnw.
Mae hyn yn berthnasol i’r teithiau ‘Bristly Ridge’ and ‘Ymwybyddiaeth Ofalgar’ ar ddydd Gwener.

DIOLCH O GALAN AM EICH CEFNOGAETH A’CH CYDWEITHREDIAD.

Er gwybodaeth, er mwyn codi lefel yr ymbellhau cymdeithasol yn y neuadd, eleni mae ‘na lai o deithiau cerdded fel y bydd hi’n bosib cael hanner awr dda rhyngddynt. Hefyd fydd ‘na lai o gerddwyr nag arfer ar y teithiau cerdded eu hunain.

* Oni bai eich bod wedi’ch eithrio rhag gwisgo mwgwd wynebMae’r dudalen hon yn adlewyrchu’r sefyllfa bresennol, ac fe’i diweddarir pan fydd newidiadau.

Yn ôl rheolau cyfredol yng Nghymru, sylwer ar y canlynol, os gwelwch yn dda:

** Ers 28 Chwefror 2022 does dim rhaid gwisgo mwgwd wyneb yn Neuadd y Pentref, ond mae croeso mawr i chi wneud hynny os byddwch yn teimlo’n fwy diogel.

** Mae mygydau wyneb yn dal yn orfodol ar gludiant cyhoeddus.*
Mae hyn yn berthnasol i’n taith ‘Y Ffordd Olygfaol Adra’

** Mae ein bws mini yn fath o gluddiant cyhoeddus hefyd, felly byddwn yn gofyn i chi wisgo mwgwd wyneb yn ein bws mini er lles pawb.
Mae hyn yn berthnasol i’r teithiau canlynol:
Dydd Sadwrn – ‘Crimpiau’ a ‘Creigiau Poethion a Cherrig Anferth’
Dydd Sul – ‘Gwlad y Gog’ a ‘Trychineb Dolgarrog’

** Fel yr uchod, byddwn hefyd yn argymell eich bod yn gwisgo mwgwd wyneb os ydych chi’n rhannu car, onibai eich bod wedi teithio i Drefriw yn y grŵp hwnnw.
Mae hyn yn berthnasol i’r teithiau ‘Bristly Ridge’ and ‘Ymwybyddiaeth Ofalgar’ ar ddydd Gwener.

DIOLCH O GALAN AM EICH CEFNOGAETH A’CH CYDWEITHREDIAD.

Er gwybodaeth, er mwyn codi lefel yr ymbellhau cymdeithasol yn y neuadd, eleni mae ‘na lai o deithiau cerdded fel y bydd hi’n bosib cael hanner awr dda rhyngddynt. Hefyd fydd ‘na lai o gerddwyr nag arfer ar y teithiau cerdded eu hunain.

* Oni bai eich bod wedi’ch eithrio rhag gwisgo mwgwd wynebMae’r dudalen hon yn adlewyrchu’r sefyllfa bresennol, ac fe’i diweddarir pan fydd newidiadau.

Yn ôl rheolau cyfredol yng Nghymru, sylwer ar y canlynol, os gwelwch yn dda:

** Ers 28 Chwefror 2022 does dim rhaid gwisgo mwgwd wyneb yn Neuadd y Pentref, ond mae croeso mawr i chi wneud hynny os byddwch yn teimlo’n fwy diogel.

** Mae mygydau wyneb yn dal yn orfodol ar gludiant cyhoeddus.*
Mae hyn yn berthnasol i’n taith ‘Y Ffordd Olygfaol Adra’

** Mae ein bws mini yn fath o gluddiant cyhoeddus hefyd, felly byddwn yn gofyn i chi wisgo mwgwd wyneb yn ein bws mini er lles pawb.
Mae hyn yn berthnasol i’r teithiau canlynol:
Dydd Sadwrn – ‘Crimpiau’ a ‘Creigiau Poethion a Cherrig Anferth’
Dydd Sul – ‘Gwlad y Gog’ a ‘Trychineb Dolgarrog’

** Fel yr uchod, byddwn hefyd yn argymell eich bod yn gwisgo mwgwd wyneb os ydych chi’n rhannu car, onibai eich bod wedi teithio i Drefriw yn y grŵp hwnnw.
Mae hyn yn berthnasol i’r teithiau ‘Bristly Ridge’ and ‘Ymwybyddiaeth Ofalgar’ ar ddydd Gwener.

DIOLCH O GALAN AM EICH CEFNOGAETH A’CH CYDWEITHREDIAD.

Er gwybodaeth, er mwyn codi lefel yr ymbellhau cymdeithasol yn y neuadd, eleni mae ‘na lai o deithiau cerdded fel y bydd hi’n bosib cael hanner awr dda rhyngddynt. Hefyd fydd ‘na lai o gerddwyr nag arfer ar y teithiau cerdded eu hunain.

* Oni bai eich bod wedi’ch eithrio rhag gwisgo mwgwd wyneb

22 o deithiau cerdded! Rhywbeth i bawb!