Dan Y Rhwymynnau

 

Dydd Sadwrn 21ain Mai

O Dan Y Rhwymynnau

Bydd y daith gerdded hon (efo gwirfoddolwyr o Gymdeithas Ambiwlans Sant Ioan) yn dangos i chi sut i ddelio â rhai o’r anffodion a damweiniau bach mwya cyffredin pan yn cerdded, e.e. pigiadau, crafiadau a ffêr wedi’i throi.  Byddwn wedyn yn dychwelyd i’r Neuadd i ddarganfod – o’r tu mewn – sut mae creu a ffugio anafusion er mwyn paratoi at Ddigwyddiadau Argyfwng Mawr.  A rhowch gynnig arni eich hun!

Hyd: Trwy’r dydd, 5 awr

Pellter: 5km / 3 milltir

Cyfarfod: 10.00 yb yn Neuadd Bentref Trefriw (LL27 0JH, SH781631)

Gradd: Hawdd 

Maint y grŵp:    12

Cyfaddasrwydd:   Pawb, gan gynnwys teuluoedd

Arweinydd:           Bernard Owen o ‘Snowdonia Safaris’

Gwirfoddolwyr efo Cymdeithas Ambiwlans Sant Ioan: Christine Townley, Michael Evans, Louise Fitzgerald

Gwnewch yn siŵr eich bod wedi darllen y wybodaeth a’r amodau archebu cyn i chi fynychu unrhyw daith gerdded.

Gellir archebu rŵan.