Tirweddau’r Gorffennol yng Ngodrau’r Carneddau

 

Dydd Sul 21ain Mai, 2017

Tirweddau’r Gorffennol yng Ngodrau’r Carneddau

Fel rhan o ddathliadau 50 mlynedd Cymdeithas Eryri, rydym wedi ymuno â nhw i gyflwyno’r daith gerdded hon:

Taith gerdded yng Ngodrau’r Carneddau, efo archeolegydd a chynghorwr treftadaeth Dr Sarah McCarthy, gan archwilio rhai o dirweddau archeolegol a hanesyddol yr ardal.  Bydd peth o’r cerdded oddi ar lwybrau, felly bydd hi’n arw dan draed.

Byddwn yn rhannu ceir i fan cychwyn y daith gerdded, ac yn dychwelyn yn yr un modd mewn pryd i fwynhau’r Ffair Gacennau am 4 y.p.!

Hyd:  Trwy’r dydd.      Dewch â bocs bwyd.

Pellter:  11 km / 7 milltir

Gradd:  Cymedrol/caled

Cyafarfod:  9.45 y.b. yn Neuadd Bentref Trefriw (LL27 0JH, SH781631), pan fyddwn yn rhannu ceir i fan cychwyn y daith.

Arweinydd:   Dr Sarah McCarthy a Catrina Scheltinga

Cliciwch yma i weld bras leoliad y daith gerdded hon.

 

Archebu:  I archebu lle ar y daith gerdded hon, cliciwch ar y botwm isod.

Eventbrite - Trefriw Walking Festival 2017 - Landscapes of the Past in the Carneddau Foothills

Gwnewch yn siŵr eich bod wedi darllen y wybodaeth archebu, amodau a thelerau cyn i chi fynychu unrhyw daith gerdded.