Amser maith yn ôl

 

Dydd Sadwrn 19eg Mai, 2018

Amser maith yn ôl (taith gerdded archeoleg)

Eleni byddwn yn cyd-weithio efo Cymdeithas Eryri eto i gyflwyno taith gerdded efo archeolegydd a chynghorwr treftadaeth Dr Sarah McCarthy, gan archwilio rhai o dirweddau archeolegol a hanesyddol yr ardal hon.

Bydd y daith yn cychwyn a gorffen yn Llanbedr-y-cennin, a bydd uchelbwyntiau yn cynnwys Pen-y-gaer, caer Oes yr Haearn (â’i chevaux de frise amddifynnol), golygfeydd gwych tuag at y Carneddau a dros Bae Lerpwl, a hefyd arhosiad sydyn yn un o dafarnau gorau Gogledd Cymru!

Bydd hon yn daith ‘cymedrol’, efo rhywfaith o gerdded ar dir mwy garw oddi ar y llwybr.

Byddwn yn teithio yn ein bws mini i fan cychwyn y daith gerdded, ac yn dychwelyd yn yr un modd.

Hyd:  Trwy’r dydd.   Dewch â phecyn bwyd.

Pellter:  tua 5.5 milltir / 9 km

Gradd:  Cymedrol

Cyafarfod:  9.45 y.b. yn Neuadd Bentref Trefriw (LL27 0JH, SH781631)

Arweinydd:   Dr Sarah McCarthy a Cat Scheltinga

Cliciwch yma i weld bras leoliad y daith gerdded hon.

(Gan fod y daith hon yn defnyddio’r bws mini, mae’r niferoedd yn gyfynygedig i 12.)

Archebu: I archebu lle ar y daith hon, cliciwch ar y botwm isod.

Eventbrite - Trefriw Walking Festival 2018 - Way Back When

Gwnewch yn siŵr eich bod wedi darllen y wybodaeth archebu, amodau a thelerau cyn i chi fynychu unrhyw daith gerdded.

Yn ôl i’r brig