Dŵr i’r Arfordir

Dydd Gwener 18fed Mai, 2018

Dŵr i’r Arfordir

Bydd y daith gerdded hon yn ymweld â’r 4 llyn sydd yn darparu dŵr ar gyfer y trefi ar yr arfordir, ac hefyd i Ddyffryn Conwy. I gychwyn byddwn yn mynd yn y bws mini allan o Drefriw i Gwm Cowlyd, wedyn cerdded i Lyn Cowlyd cyn anelu dros y bryn am Lyn Eigiau. Byddwn wedyn yn cerdded i fyny i Lyn Melynllyn a Llyn Dulyn, cyn dychwelyd i Ddyfryn Eigiau er mwyn dal y bws mini yn ôl i Drefriw. Mae llwyth o hanes diwydiannol yn perthyn i’r llynnoedd hyn hefyd.

Mae’r ardal hon yn anghysbell, ac mae’n medru bod yn oer, hyd yn oed ym mis Mai. Gwnewch yn siwr bod chi’n gwisgo ‘sgidiau da, a bod gynnoch chi ddillad cynnes sy’n dal dŵr.

Hyd: Trwy’r dydd – 7 awr. Dewch â bocs bwyd.

Pellter: 9.5 milltir / 15 km

Gradd: Eitha caled oherwydd y tir

Cyfarfod: xx y.b. yn Neuadd Bentref Trefriw (LL27 0JH, SH781631)

Arweinyddion: ??

Cliciwch yma i weld bras leoliad y daith gerdded hon.

Archebu: – Bydd archebu yn agor ar 15fed Mawrth.

Gwnewch yn siŵr eich bod wedi darllen y wybodaeth archebu, amodau a thelerau cyn i chi fynychu unrhyw daith gerdded.