Chwilota mewn Nature i Deuluoedd

Dydd Sadwrn 19eg Mai, 2018

Chwilota mewn Nature i Deuluoedd

Mae hon yn daith gerdded efo gweithgareddau i’r teulu, a fydd yn cyfuno gemau amgylcheddol a gweithgareddau efo dysgu mwy am chwedlau’r ardal a’i hanes dynol a naturiol.

Byddwn yn cerdded o Drefriw i Ddyffryn Crafnant trwy gaeau a choedydd llawn clychau’r gog, lle byddwn yn chwilio am fywyd yn y nentydd, chwilio am minibeasts, a chael helfeydd sborion (scavenger hunts).  Byddwn hefyd yn chwilota am fwyd gwyllt wrth fwynhau‘n hunain yn yr ardal brydferth hon.

Fydd y daith ddim yn galed, ond dylech chi wisgo esgidiau addas gan na fyddwn ni bob amser ar lwybrau.

Hyd:  5 awr.     Dewch â bocs bwyd.

Pellter:  3 milltir / km

Gradd:  Hawdd

Cyfarfod:  x.xx y.b. yn Neuadd Bentref Trefriw (LL27 0JH, SH781631)

Arweinwyr:  i’w gadarnhau

Cliciwch yma i weld bras leoliad y daith gerdded hon.

Gwnewch yn siŵr eich bod wedi darllen y wybodaeth archebu, amodau a thelerau cyn i chi fynychu unrhyw daith gerdded