Stondin lyfrau cerdded +

book pictureEleni, byddwn ni’n cynnal Stondin Lyfrau a Chylchgronau Cerdded unwaith eto yn ystod yr Ŵyl Gerdded. Hefyd bydd ‘na nifer o eitemau eraill i ymwneud â cherdded.

Roddir llyfrau a chylchgronau at y stondin, a’r cyfan byddwn ni’n ei ofyn ydy bod chi’n rhoi rhodd os hoffech chi roi cartref newydd i unrhyw lyfr.

Felly os oes gynnoch chi unrhyw lyfrau neu gylchgronau  – neu unrhywbeth ar thema’r awyr agored, a bod yn onest – a dach chi’n meddwl efallai y basai rhywun arall eu gwerthfawrogi, dewch â nhw efo chi a’u rhoddi i ni!

Bydd pob rhodd yn mynd at yr Ŵyl Gerdded flwyddyn nesa.

.

22 o deithiau cerdded! Rhywbeth i bawb!