** Please come back in the New Year to see which walks we'll be offering in 2018 (Friday 18 May – Sunday 20 May) **
Stondin lyfrau cerdded - Trefriw Walking Festival 2017, May 19-21 ~~~ Gŵyl Gerdded Trefriw 2017, Mai 19-21

Stondin lyfrau cerdded

book pictureEleni, byddwn ni’n cynnal Stondin Lyfrau Cerdded unwaith eto yn ystod yr Ŵyl Gerdded.

Roddir llyfrau a chylchgronau at y stondin, a’r cyfan byddwn ni’n ei ofyn ydy bod chi’n rhoi rhodd os hoffech chi roi cartref newydd i unrhyw lyfr.

Felly os oes gynnoch chi unrhyw lyfrau neu gylchgronau  – unrhywbeth ar thema’r awyr agored, a bod yn onest – a dach chi’n meddwl efallai y basai rhywun arall eu gwerthfawrogi, dewch â nhw efo chi a’u rhoddi i ni!

Bydd pob rhodd yn mynd at yr Ŵyl Gerdded flwyddyn nesa.

.

A choice of 20 walks! Rhywbeth i bawb!