Toiledau

toilets sign

 

Mae ‘na doiledau cyhoeddus yn y maes parcio (gyferbyn â’r Felin Wlân).

Hefyd mae ‘na doiledau yn Neuadd y Pentref, ein man yngynnull.