Taith Gerdded ymwybyddiaeth ofalgar

 

Dydd Gwener 18fed Mai, 2018

Taith Gerdded ymwybyddiaeth ofalgar  (prynhawn)

Taith gerdded fyfyriol fer o Gapel Gwydir Uchaf (2 filltir o Drefriw) ar hyd Llwybr yr Arglwyddes Mair, ar ymyl Coedwig Gwydir. Mae’n llwybr tawel sydd â golygfeydd da mewn mannau.  Bydd ‘na sesiwn fer o ioga/fyfyrdod cyn ac ar ôl y daith hon.

Hyd:  2 awr

Pellter:  1.5 filltir / 2 km

Gradd:  hawdd, hamddenol

Cyfarfod:  x.xx y.p. yn Neuadd Bentref Trefriw (LL27 0JH, SH781631) i rannu ceir i Gapel Gwydir Uchaf (2 filltir o Drefriw)

Arweinyddion:  i’w gadarnhau

Cliciwch yma i weld bras leoliad y daith gerdded hon.

 

Archebu: – Bydd archebu yn agor ar 15fed Mawrth, 2018.

Gwnewch yn siŵr eich bod wedi darllen y wybodaeth archebu, amodau a thelerau cyn i chi fynychu unrhyw daith gerdded.