Y Teithiau Cerdded yn ôl eu hyd

(Mae’r pellteroedd hyn yn fras, ond gobeithio byddan nhw’n rhoi rhyw fath o syniad i chi.)

Bydd pob taith gerdded yma yn y pen draw.

e.e. Taith Gerdded Ymwybyddiaeth Ofalgar (Gwener) 2 milltir  hamddenol

Mae’r Teithiau ‘Pot Luck’ (bob dydd) sydd yn dilyn Trywyddau Trefriw neu Trywydd y Chwedlau rhwng 1 a 9 milltir o hyd.

 

Graddau:

Hawdd = taith fyrrach dros dir hawdd ar y cyfan, a fedrith fod hyd at 5 milltir
Cymhedrol = taith ganolig o ran hyd, weithiau efo llethrau serthach a thir anwastad; mae’r radd hon rhwng ‘hawdd’ a ‘caled’
Caled= taith hir sydd â darnau serth ac anwastad ar adegau, fel arfer dros 9 milltir
Taith fynydd galed = taith hir efo llawer o egyniad a  disgyniad;  cerdded ar dir mynydd am cyfnod hir ar lwybrau sy ddim mor dda

 

Gwnewch yn siŵr eich bod wedi darllen yr amodau a thelerau cyn i chi fynychu unrhyw daith gerdded.

21 o deithiau cerdded! Rhywbeth i bawb!