Y Teithiau Cerdded yn ôl eu hyd

(Mae’r pellteroedd hyn yn fras, ond gobeithio byddan nhw’n rhoi rhyw fath o syniad i chi.)

(Cliciwch ar y teithiau cerdded am fwy o fanylion.)

Taith Gerdded ymwybyddiaeth ofalgar (Gwener) – 2 filltirhawdd
Côr y bore bach (Sadwrn) – 3 milltir hawdd
Y teulu ar sgowt (Sul) – 3 milltir– hawdd/hamddenol
Gwreiddiau, Blagur a Dail (Gwener)- 4 milltir – hawdd
Lonydd a llynnoedd (Cerdded a Beicio) (Sadwrn)- 4 milltir cymhedrol
Datganiadau mewn Cerrig (Sul)- 5 milltirhawdd/cymhedrol
Cerrig a Defodau (Gwener)- 5 milltir cymhedrol/hamddenol
Cwm Idwal – lle arbennig iawn (Sadwrn)- 6 milltir cymhedrol/hamddenol
Sgiliau Mordwyo (Sul)- 6 milltir hawdd/cymhedrol
Cylchu’r Ddau Lyn (Sul)- 6.5 milltir cymhedrol
Bacpacio a Phadlo (Gwener)- 7 milltircymhedrol/hamddenol
Pen-y-gaer i’r Môr (Sul)- 8 milltir cymhedrol/caled
Yr Wyddfa (Friday)- 8 milltirtaith fynydd galed
Golygfeydd o Goedwig Gwydir (Sul) – 9 milltircymhedrol
Uchel ac Isel (Gwener) – 9.5 milltir cymhedrol
Mwyngloddiau a Mwynau (Sul) – 9.5 milltir cymhedrol
Gwlad y Gog (Sadwrn) – 10 milltir cymhedrol
Pedol Eigiau (Sadwrn) – 10 milltir – taith fynydd galed
Trychineb Dolgarrog (Gwener) – 10.5 milltircymhedrol/caled
Ar Drywydd y Rhufeiniaid (Sadwrn) – 11 milltir – cymhedrol
Pedol rafnant (Sadwrn) – 11 milltir taith fynydd galed
Ddyfryn Ogwen a Chapel Curig ac yn ôl (Sadwrn a Sul) – 12 milltir + 9 milltir caled/cymhedrol

Mae’r Teithiau ‘Pot Luck’ (bob dydd) sydd yn dilyn Trywyddau Trefriw neu Trywydd y Chwedlau rhwng 1 a 9 milltir o hyd.

 

Graddau:

Hawdd = taith fyrrach dros dir hawdd ar y cyfan, a fedrith fod hyd at 5 milltir
Cymhedrol = taith ganolig o ran hyd, weithiau efo llethrau serthach a thir anwastad; mae’r radd hon rhwng ‘hawdd’ a ‘caled’
Caled= taith hir sydd â darnau serth ac anwastad ar adegau, fel arfer dros 9 milltir
Taith fynydd galed = taith hir efo llawer o egyniad a  disgyniad;  cerdded ar dir mynydd am cyfnod hir ar lwybrau sy ddim mor dda

 

Gwnewch yn siŵr eich bod wedi darllen yr amodau a thelerau cyn i chi fynychu unrhyw daith gerdded.

Yn ôl i’r brig

22 o deithiau cerdded! Rhywbeth i bawb!