Y Teithiau Cerdded yn ôl eu hyd

(Mae’r pellteroedd hyn yn fras, ond gobeithio byddan nhw’n rhoi rhyw fath o syniad i chi.)

Taith Gerdded Ymwybyddiaeth Ofalgar (Gwener) 2 milltir  hamddenol
Taith Gerdded i Fore-Godwyr (Sul) 3 milltir  hamddenol
Tro Nature i Deuluoedd (Sul) 3 milltir  hamddenol
Mae’r Llanw yn Uchel (Gwener) 4 milltir  hawdd, hamddenol
Sgiliau ar y Bryniau (Sadwrn) 5 milltir
Planhigion Alpaidd yng Nghwm Idwal (Sadwrn) 5 milltir
Amser maith yn ôl (taith gerdded archeoleg) (Sadwrn) 5 milltir  hamddenol
Ymhell uwchben y torfeydd (Llyn Elsi) (Gwener) 5.5 milltir
Gwydir a’r Teulu Wynn (Sul) 6 milltir  hamddenol
Ar hyd Afon Llugwy (Betws-y-coed i Blas y Brenin) (Gwener) 6.5 milltir
Taith Gerdded Glasurol i Ddau Lyn Trefriw (Sadwrn) 6.5 milltir  hamddenol
Cylchdaith Moel Siabod o Bont Cyfyng (Sul) 7 milltir  taith fynydd galed
Drysau Cysygredig (Gwener) 7.5 milltir  hamddenol
Yn ôl o Fetws-y-Coed (Sadwrn) 7.5 milltir
Golygfeydd o Goedwig Gwydir (Gwener) 8 milltir
Gwlad y Gog (Sadwrn) 10 milltir
Dŵr i’r Arfordir (Gwener) 10 milltir  caled
Afonydd, llynnoedd a rhaeadrau (Sul) 10 milltir
Pedol Crafnant (Sadwrn) 11 milltir  taith fynydd galed
I Lawr i’r Môr (Sadwrn + Sul) 12 milltir (caled) + 7.5 milltir

Mae’r Teithiau ‘Pot Luck’ (bob dydd) sydd yn dilyn Trywyddau Trefriw neu Trywydd y Chwedlau rhwng 1 a 9 milltir o hyd.

 

Graddau:

Hawdd = taith fyrrach dros dir hawdd ar y cyfan, a fedrith fod hyd at 5 milltir
Cymhedrol = taith ganolig o ran hyd, weithiau efo llethrau serthach a thir anwastad; mae’r radd hon rhwng ‘hawdd’ a ‘caled’
Caled= taith hir sydd â darnau serth ac anwastad ar adegau, fel arfer dros 9 milltir
Taith fynydd galed = taith hir efo llawer o egyniad a  disgyniad;  cerdded ar dir mynydd am cyfnod hir ar lwybrau sy ddim mor dda

 

Gwnewch yn siŵr eich bod wedi darllen yr amodau a thelerau cyn i chi fynychu unrhyw daith gerdded.

21 o deithiau cerdded! Rhywbeth i bawb!