Rhaglen y Teithiau Cerdded

 

Gŵyl Gerdded Trefriw 2018

Crynodeb o’r Teithiau Cerdded

Mi fydd yr holl fanylion yma ar ôl i ni gadarnhau’r teithiau cerdded.

Yn y cyfamser, gweler y dudalen ddrafft Saesneg.

Dydd Gwener 18ed Mai

 

Taith Gerdded ‘Pot Luck’ – (nifer o ddewisiadau)

Dydd Sadwrn 19eg Mai

 

Taith Gerdded ‘Pot Luck’ – (nifer o ddewisiadau)

Dydd Sul 21ain Mai

 

Taith Gerdded ‘Pot Luck’  – (nifer o ddewisiadau)

Y Ffair Gacennau! a’r Raffl  (4 y.p.)

 

Graddfeydd y Teithiau Cerdded

Hawdd = Fflat gan fwyaf, o dan 4.8km / 3 milltir

Cymedrol = Rhai llethrau serth a thir anwastad 4.8 – 10km / 3-8 milltir

Caled = Gallai fod yn serth iawn, dros 11km / 8 milltir

Taith Fynydd Galed = Cerdded yn barhaus ar fynydd dros bellteroedd mawr

 

 

Gwnewch yn siŵr eich bod wedi darllen y wybodaeth a’r amodau archebu cyn i chi fynychu unrhyw daith gerdded.

A choice of 20 walks! Rhywbeth i bawb!