Rhaglen y Teithiau Cerdded – 2017

 

Gŵyl Gerdded Trefriw 2017

Crynodeb o’r Teithiau Cerdded a Gweithgareddau

Dydd Gwener 19eg Mai

Hen Dramffyrdd yng Ngodreuon y Carneddau  (trwy’r dydd)  – Cymedrol/Caled

O Fetws-y-coed i Drefriw  (trwy’r dydd)  – Cymedrol

Trywydd y Chwedlau  (trwy’r dydd)  – Cymedrol

Giamocs Geirionydd  (canol y dydd)  – Hawdd / Cymedrol

Dysgwch Rap sy’n seiliedig ar Chwedl Leol!  (gweithgaredd yn Neuadd y Pentref)

Taith Gerdded Ioga/Ymwybyddiaeth Ofalgar   (prynhawn)  – Hawdd

Blodau’r Gwanwyn mewn Chwedlau  (prynhawn yn Nhŷ Hyll)  – Hawdd

Taith Gerdded ‘Pot Luck’ – (nifer o ddewisiadau)

 

Dydd Sadwrn 20fed Mai

Taith Gerdded i Fore-godwyr  (ben bore)  – Hawdd

Taith Gerdded uchel yn y Carneddau  (trwy’r dydd)  – Taith Fynydd Galed

Deg Llyn  (trwy’r dydd) –  Cymedrol/Caled

Taith Gerdded Ffotograffiaeth  (trwy’r dydd) – Cymedrol

Tylluan Cwm Cowlyd – Capel Curig i Drefriw  (trwy’r dydd) – Caled

Chwilota mewn Nature i Deuluoedd  (trwy’r dydd)  – Hawdd

Dysgwch Rap yn seiliedig ar Chwedl Leol!  (gweithgaredd yn Neuadd y Pentref)

Trywydd y Dywysoges i Lanrhychwyn  (canol y dydd) – Hawdd

Taith Gerdded Glasurol i Ddau Lyn Trefriw  (prynhawn) – Cymedrol

Taith Gerdded ‘Pot Luck’ – (nifer o ddewisiadau)

 

Dydd Sul 21ain Mai

Y Ferch sy’n Cysgu  (trwy’r dydd)  – Cymedrol/caled

Sgiliau Mordwyo  (trwy’r dydd)  – Cymedrol

Hanes Naturiol Eryri  (trwy’r dydd)  – Cymedrol

Tair Afon  (trwy’r dydd)  – Cymedol

Tirweddau’r Gorffennol yng Ngodreuon y Carneddau  (trwy’r dydd) – Cymedrol/caled

Dwy Daith Gerdded ‘Gacennau’ – eich dewis chi  (prynhawn)  – Hawdd,  – mae un yn addas i gadeiriau olwyn a choetsys

Taith Gerdded ‘Pot Luck’  – (nifer o ddewisiadau)

Y Ffair Gacennau! a’r Raffl  (4 y.p.)

 

Graddfeydd y Teithiau Cerdded

Hawdd = Fflat gan fwyaf, o dan 4.8km / 3 milltir

Cymedrol = Rhai llethrau serth a thir anwastad 4.8 – 10km / 3-8 milltir

Caled = Gallai fod yn serth iawn, dros 11km / 8 milltir

Taith Fynydd Galed = Cerdded yn barhaus ar fynydd dros bellteroedd mawr

 

Cŵn

Mae’n ddrwg gennym ond ni chewch ddod â chŵn, ac eithrio cŵn tywys, ar y teithiau cerdded hyn. Mae hyn oherwydd yr adeg o’r flwyddyn, pan fydd llawer o ŵyn o gwmpas, a bydd rhai adar yn nythu ar y ddaear.

 

Gwnewch yn siŵr eich bod wedi darllen y wybodaeth a’r amodau archebu cyn i chi fynychu unrhyw daith gerdded.