Neuadd y Pentref

Sylwer – Eleni (2019) fyddwn ni ddim yn medru defnyddio Neuadd y Pentref oherwydd gwaith trwsio. Yn lle, byddwn ni yng Nghapel Peniel nad ydy ond munud o waith cerdded i fyny’r lôn gyferbyn â’r neuadd. (Gweler y map yma.) Bydd ‘na arwyddion ar y Stryd Fawr.

Bydd lluniaeth ar gael, fel arfer, ac mae ‘na doiledau. Hefyd mae ‘na signal 4G yn y pentref.

 

t-village hall picNeuadd y Pentref ydy’r man ymgynnull/cofrestru i bob taith gerdded.

Dim ond 150 llall at hyd y Stryd Fawr o’r prif maes parcio ydy hi, a gyferbyn â’r Swyddfa Bost.

Mae ‘na doiledau yn y Neuadd.

Mae ‘na WiFi (yn rhad ac am ddim) ar gael yn y Neuadd.

Efallai na chewch chi signal ffôn symudol yn y Neuadd ei hun, ond mi ddylai fod ‘na un y tu allan.

 

mug pictureBydd te a choffi ar gael trwy’r dydd, os hoffech chi banad.

 

(I ddod o hyd i Neuadd y Pentref ar y map, ewch i  Lle dan ni?)

 

D.S.  Mae diffibriliwr yn ymyl mynedfa’r Neuadd.  (Mae 3 yn y pentref i gyd.)

22 o deithiau cerdded! Rhywbeth i bawb!